Domela blues


In het filmpje komt een afbeelding voorbij van een aap met een kroon (1.05 minuut). Dat is niet voor niets. Domela moest in 1887 een half jaar 'zakjes plakken' omdat hij de verantwoordelijkheid nam voor het bespotten van koning Willem III in Recht voor Allen. Dat was het huisorgaan van de Sociaal Democratische Bond. Domela schreef het krantje voor het grootste deel zelf vol. In Recht voor Allen werd Willem III heel complimenteus Koning Gorilla genoemd. En des konings goede daden werden verbeeld met lege pagina's in de krant. Eigenlijk moest Domela een jaar brommen, maar halverwege kreeg hij gratie.

0 reacties:

Een reactie posten